De mentor is de spil in de begeleiding, de eerst aangewezen contactpersoon voor de leerlingen, ouders/verzorgers en vakdocenten van zijn/haar klas. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor krijgt regelmatig gegevens binnen over prestaties, werkinstelling, gedrag of bijzondere problemen en bespreekt deze informatie met de ouders/verzorgers, bijvoorbeeld op de rapportavonden.