De maatschappelijk werker begeleidt leerlingen met sociale moeilijkheden. Hierbij valt te denken aan gesprekken met leerlingen om hen te leren omgaan met de eigen situatie. De maatschappelijk werker heeft tevens de taak om in voorkomende gevallen de relatie tussen de thuissituatie en het functioneren van een leerling op school te onderzoeken en te begeleiden. Het afleggen van huisbezoeken behoort daarbij tot diens activiteiten.