Het is voor leerlingen van de Jorismavo mogelijk om op dinsdag, woensdag en/of donderdag na schooltijd hun huiswerk te maken in de huiswerkklas. De huiswerkklas is een rustige plek om het huiswerk te maken. Leerlingen worden in de huiswerkklas indien mogelijk door ondersteuners (begeleiders Passend Onderwijs)  begeleid bij het plannen en het maken van hun huiswerk. Eén vakdocent  is hierbij ook aanwezig.

Aanmelding:

 • Een leerling wordt door de mentor en\of de ouders, en eventueel in overleg met het zorgteam, aangemeld voor de huiswerkklas. Gebruikt u hiervoor onderstaande link en lever het formulier bij de mentor in.
 • Vooraf wordt bepaald met welk doel de leerling is geplaatst in de huiswerkklas.
 • Plaatsing in de huiswerkklas is tijdelijk. Na 8 weken vindt er een evaluatiegesprek met de leerling Ouders worden van de bevindingen en conclusies van de evaluatie op de hoogte gesteld door de mentor. Er kan eventueel besloten worden tot verlenging.

Voorbereiding:

 • De leerling zorgt er zelf voor dat hij de benodigde boeken bij zich heeft.
 • Voor leerlingen die dit nodig hebben, maakt de leerling samen met de ondersteuner, voorafgaand aan de huiswerkklas, een planning zodat hij bij de start van de huiswerkklas meteen kan beginnen.

Regels en dagelijkse gang van zaken:

 • De leerling zorgt ervoor dat hij op tijd aanwezig is in het lokaal.
 • In de huiswerkklas gelden regels en afspraken zoals in een gewone les; het is er stil en er wordt gewerkt aan het huiswerk.
 • In overleg met de ondersteuner of vakdocent mag er muziek via oortjes beluisterd worden. Een smartphone mag alleen hiervoor gebruikt worden.
 • Als de leerling eerder klaar is met het maken van zijn huis het lokaal en gaat hij verder met een vak waar hij moeite mee heeft. Voor Wrts kan  hier ook een laptop gebruikt worden. Er wordt dus het hele uur gewerkt aan schoolse zaken.

 Afmelden:

 • Afmelden voor de huiswerkklas gaat op dezelfde wijze als verlof vragen voor ‘gewone’ lessen; d.m.v. een schriftelijke verlofaanvraag van ouders. De schriftelijke verlofaanvraag wordt beoordeeld en afgehandeld door de ondersteuner, de vakdocent of de mentor.
 • Als er een of meerdere lessen voorafgaand aan de huiswerkklas uitvallen, wordt de huiswerkklas, indien mogelijk, vervroegd. De leerling neemt hiervoor contact op met de ondersteuner.
 • Zonder reden wegblijven wordt door de ondersteuner direct gemeld aan de ouders en de mentor.

 

De tijden van de huiswerkklas:

Dinsdag              15.15 uur  –  16.00 uur
Woensdag          15.15 uur  –  16.00 uur
Donderdag         15.15 uur  –  16.00 uur

De huiswerkklas is altijd in lokaal 16.

Download het opgave formulier voor de huiswerkklas.