Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de decaan begeleid bij het maken van keuzes aangaande de schoolloopbaan en het vervolgonderwijs.
Deze hulp wordt geboden met als doel te komen tot een goede leerweg- en sectorkeuze, een examenpakket in klas 4 en een vervolgopleiding na het behalen van het diploma.
De Jorismavo maakt hiervoor gebruik van DeDecaan.net, een digitaal programma wat start in klas 1 met een doorlopende leerlijn naar klas 4. In dit programma zijn een pakketkeuzetest en een beroepskeuzetest opgenomen.
De mentoren zijn bij dit proces nauw betrokken.
De decaan verzorgt tevens de ambulante begeleiding voor de ex-leerlingen die daar recht op hebben.
De decaan, mevrouw van Rens, is op school aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast is zij op afspraak beschikbaar.

 Speeddate

Op 18 november 2015 kregen al onze 4 klas leerlingen de gelegenheid om zich (al speeddatend) in kleine groepjes te oriënteren op een aantal vervolgopleidingen.Daartoe waren er 15 ex-leerlingen uitgenodigd die kwamen vertellen over hoe ze hun keuze hadden gemaakt, hoe het hen bevalt op het ROC of de Havo, waar ze moeite mee hadden gehad of wat juist gemakkelijk was gegaan.Onze leerlingen deden dat aan de hand van een aantal vragen, die ze dienen te verwerken in hun eigen keuzebegeleidings map op dedecaannet.nl. De sfeer was ontspannen, iedereen deed goed mee en de leerlingen vonden het nuttig om deze gesprekken te kunnen voeren.Kortom, een geslaagde activiteit die volgend jaar om herhaling vraagt. Klik hier voor het bekijken van de video.

 

IMG_0783 (Medium) IMG_0784 (Medium) IMG_0785 (Medium) IMG_0786 (Medium) IMG_0787 (Medium) IMG_0788 (Medium)