Cluster 3 en 4.

Er blijven ambulante begeleiders werkzaam op de Jorismavo, ook na de invoering van de wet Passend onderwijs (per 1 augustus 2014). De voormalig ambulante begeleiders van cluster 3 en 4, die nu ondersteuners vo scholen worden genoemd, zijn echter niet langer strikt gekoppeld aan leerlingen met een leerlinggebonden financiering (‘rugzakje’).  Het Zorgteam van de Jorismavo maakt een inschatting wat de individuele leerling nodig heeft en bepaalt zijn of haar ondersteuningsbehoefte. De begeleiding door de ondersteuner vo wordt hierop afgestemd. De begeleiding kan bestaan uit individuele leerling ondersteuning, begeleiding van groepjes/ klassen en/of  het ondersteunen van het docententeam. Het betreft dan bijvoorbeeld gesprekken met de leerling, coaching, planning van het huiswerk, weerbaarheidstraining, faalangstreductietraining, teamvoorlichting, mentorondersteuning en klassenobservaties. De Jorismavo kiest hierbij voor kortdurende begeleiding gericht op het zo goed mogelijk hervatten van het reguliere  leerproces.

Cluster 2.

De extra ondersteuning voor cluster 2 leerlingen in het regulier onderwijs wordt anders georganiseerd. In plaats van het bekende rugzakje zullen cluster 2 leerlingen een zogenaamd passend onderwijs arrangement toegewezen krijgen. De wijze waarop dit arrangement gefinancierd wordt is ook anders dan voorheen. Vanuit cluster 2 heeft Kentalis hierbij de plicht om de scholen van het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. te ondersteunen daar waar het gaat om leerlingen die een licht of een medium arrangement toegewezen hebben gekregen. De leerlingen met een intensief arrangement zijn leerlingen die aangewezen zijn op het voortgezet speciaal onderwijs. Voor de leerlingen die het betreft wordt samen met de ondersteuner vanuit Kentalis afspraken gemaakt om de begeleiding vorm te geven.
De ondersteuners vo zijn:

  • Agnes de Grunt, cluster 2
  • Wilma de Bogt, cluster 3
  • Simone van Walsem, cluster 4
  • Claus van Aanhold, cluster 4