Het team in 2016-2017.

Samenstelling team

Het volledige team bestaat uit ongeveer 30 medewerkers in volledige of parttime dienst. De meeste docenten zijn bevoegd voor een of twee vakken op vmbo/havo niveau. Bij het onderwijsondersteunend personeel onderscheiden we de medewerkers die in het zorgteam werkzaam zijn en de medewerkers op administratief en facilitair gebied.

De school maakt verder gebruik van een combinatiefunctionaris, stagiaires van diverse opleidingen en vrijwilligers voor ondersteuning bij facilitaire werkzaamheden.