Het onderwijs op de Jorismavo is interconfessioneel van aard. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij werken vanuit een wereldbeeld dat gedragen wordt door medemenselijkheid en verdraagzaamheid.

Tijdens de lessen en begeleidingsuren komt dit o.a. tot uiting in de benadering van de leerling, de keuze van onderwerpen en de levensvisie van de docent. En verder tijdens vieringen en in de keuze van thema’s voor projecten en buitenschoolse activiteiten.