Algemeen

Aan de uitvoering van het lesprogramma van de school zijn kosten verbonden. Voor een klein deel zijn dat kosten die gemaakt worden voor extra activiteiten die niet door het Rijk vergoed worden maar wel in het belang van het onderwijs zijn. Een wettelijke verplichting tot het betalen van deze bijdrage is er niet, de bijdrage is vrijwillig. Echter, zonder deze bijdrage kunnen we een aantal zaken niet uitvoeren.
Een overzicht van deze activiteiten per leerjaar treft u aan in de schoolgids.

 

Afspraken m.b.t. de betaling van de bijdrage

De school heeft een overeenkomst met de firma Iddink waarin is vastgesteld, dat zij de bijdrage zullen innen. Indien de ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen kunnen ze contact opnemen met de directeur. Wanneer een leerling tijdens het lopende schooljaar vertrekt volgt gedeeltelijke teruggave. Bij instroom tijdens het lopende schooljaar zal een evenredig deel van de bijdrage worden gevraagd.
Wij behouden ons het recht voor om leerlingen waarvan de ouders(s) ( een deel van) de bijdrage niet betaalt, uit te sluiten van de desbetreffende activiteiten. Uitsluiting van activiteiten vindt echter nooit plaats in het geval dat de financiële draagkracht van de ouder(s) het probleem vormt.