De Jorismavo is kleinschalige, reguliere school voor vmbo-t. Leerlingen met een advies vmbo-t, vmbo-t/k of vmbo-t/havo zijn van harte welkom. De klassen op de Jorismavo zijn klein: meestal niet groter dan 20 leerlingen. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat we ook leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte de kans kunnen bieden hun vmbo-t-diploma te halen. Hierbij kan het gaan om leerlingen met leerstoornissen, leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek.

 

Aanmelden klas 1 schooljaar 2017-2018

De eerste aanmeldperiode voor klas 1 is gesloten op 6 maart. Ouders ontvangen een bevestiging van aanmelding en horen binnen zes weken of hun kind toegelaten wordt.

De tweede aanmeldperiode  is gesloten op vrijdag 17 maart. Voor aanmeldingen na 17 maart geldt dat wanneer de klassengrootte de 20 leerlingen is gepasseerd er geen plaats meer is. Heeft u vragen over een bestaande of nieuwe aanmelding voor leerjaar 1 schooljaar 2017-2018? Neemt u dan contact op met de school.

De aanmeldprocedure voor schooljaar 2017-2018 vindt u hier.

 

Tussentijds aanmelden

Leerlingen die zich gedurende het schooljaar willen aanmelden op de Jorismavo, kunnen contact opnemen met de afdelingsleiders. Voor klas 1 en 2 is dat Dhr. Bisschops, voor klas 3 en 4 Dhr. Smeets.
U vindt de aanmeldprocedure voor zij-instroom hier.